Security

Remote Factory

Remote Factory to pakiet programów komputerowych pozwalający na bezpieczny, zdalny
dostęp do urządzeń automatyki przemysłowej, w tym:

 • mechaniczna kontrola sesji (zezwalanie, rozłączanie, włączanie)
 • rejestrowanie zdalnych działań serwisowych centralne zarządzanie prawami dostępu (integracja z wykorzystywanymi usługami katalogowymi)
 • integracja wykorzystywanych narzędzi zdalnej pracy
 • przyłączanie (adresacja) urządzeń na produkcji (świat OT) do sieci komputerowej (świat IT)

Problem

Z uwagi na bezpieczeństwo (możliwy sabotaż, szpiegostwo, straty w produkcji), historycznie izolowano automatykę przemysłową (OT) od sieci komputerowej (IT). W wyniku tego zdalny dostęp serwisowy jest całkowicie niemożliwy, co skutkuje opóźnionym i bardzo drogim serwisem OT na miejscu, który ostatecznie jest całkowicie poza wszelką kontrolą. Izolacja OT od IT uniemożliwia wprowadzenie Industry 4.0, chociażby dlatego, że wszystkie montowane urządzenia izolowanej automatyki przemysłowej mają ten sam adres IP.

Wyzwanie

W świecie OT obowiązują rygorystyczne zasady BHP, co oznacza, że kontrolę nad zdalnym serwisem musi mieć osoba w hali produkcyjnej, najlepiej bezpośrednio przy maszynie. Po drugie, z uwagi na ogromną wartość urządzeń OT i ich długi cykl życia, integrację do świata IT należy przeprowadzić bez ich wymiany, z zachowaniem różnorodności narzędzi serwisowych OT – w sposób transparentny.

Rozwiązanie

Wdrożenie rozwiązania Remote Factory od Xnet Communications umożliwia bezpieczną współpracę świata OT ze światem IT dzięki centralnemu zarządzaniu pracą administratorów, przy zachowaniu dotychczasowych narzędzi pracy serwisantów, zapewniając przy tym pełną kontrolę ich działań z możliwością natychmiastowego, mechanicznego odcięcia ich od zdalnego dostępu. Integracja z istniejącymi rozwiązaniami natomiast pozwala na brak ingerencji w strukturę organizacyjną i płynne połączenie obu tych światów. Rozwiązanie pozwala na przyłączenie do sieci urządzeń, które do chwili obecnej były serwisowane tylko na miejscu i nie istniały w sieci. Pełna rejestracja i nagrywanie działań oraz ich archiwizacja zapewnia kontrolę nad wszelkimi działaniami administracyjnymi. Administratorzy i specjaliści IT uzyskują dostęp do szerokiej gamy uprzywilejowanych kont za pomocą wielu technologii zdalnego dostępu, a Remote Factory ułatwia korzystanie z haseł uprzywilejowanych bez ujawniania poufnych informacji.

Korzyści

 • Praca w wydajnym, bezpiecznym środowisku
 • Zdalny serwis różnorodnych systemów i urządzeń działających w strukturze
 • Integracja z rozwiązaniami już działającymi w strukturze firmy
 • Znaczny potencjał oszczędnościowy w zarządzaniu działaniami administracyjnymi
 • Kontrola umów na poziomie świadczenia usług (SLA)
 • Kontrola bezpieczeństwa, zgodności i zaufania
 • Zwiększona produktywność administratorów i użytkowników

Zespoły IT potrzebują sposobu na opanowanie chaosu zdalnych połączeń, których niejednokrotnie są dziesiątki w jednym momencie. Potrzebują systemu, który pomoże scentralizować informacje o konfiguracjach i połączeniach, a także zarządzać polityką uprawnień i użytkowników. Pożądane jest aby monitorować środowisko IT z jednego miejsca a przy tym mieć dowód na wszelkie działania administracyjne wykonywane w organizacji. Remote Factory pozwoli na zaspokojenie tych wymagań zgodnie z najwyższymi politykami bezpieczeństwa, zapewniając przejrzystą ścieżkę audytu. Osoby zarządzające i odpowiedzialne za przedsiębiorstwo potrzebują rozwiązania pozwalającego na efektywne oraz bezpieczne serwisowanie i zarządzanie urządzeniami działającymi w infrastrukturze.

 

Visit site: Remote Factory